Woningen

Sinds de oprichting van ons bouwtechnisch tekenburo in 1995 zijn er door ons team al meer dan 700 bouwprojecten (interieur en exterieur) ontworpen en uitgewerkt. Vanaf 2005 wordt er gewerkt met een 3D-tekenprogramma.

Van ontwerp
naar realisatie

Het ontwerpproces begint met ruimtelijke aandacht, waarin wensen van de opdrachtgever centraal staan. In het informatieve gesprek met de opdrachtgever wordt het programma van eisen (PVE) doorlopen. Met behulp van deze informatie wordt er vervolgens gestart met het schetsontwerp. De constructeur is meteen vanaf deze fase betrokken bij het project, dit voorkomt faalkosten achteraf.

Na goedkeuring van het schetsontwerp wordt het definitieve ontwerp gemaakt. Afhankelijk van het project kan het ontwerp worden gevisualiseerd, van een 3D-massa ontwerp tot een realistische 3D-visualisatie in kleur.

Van ontwerp <br>naar <span>realisatie</span>

3D-animatie

Bij commerciële projecten, denk aan de verkoop van woningen of bij de inrichting van een nieuw appartementencomplex, kunnen wij op verzoek van de opdrachtgever een 3D-animatie maken. Dit filmpje geeft een helder en visueel beeld van het ontwerp. Een eventuele koper of eindgebruiker kan ook zijn eigen route bepalen om door zijn of haar gebouw te wandelen. Welkom in de virtuele 3D-wereld!

<span>3D</span>-animatie

Voordelen
3D-ontwerpen

3D-ontwerpen is al jaren de toekomst in de bouw. Tijdens de ontwerpfase wordt al snel duidelijk wat de mogelijkheden van 3D-ontwerpen bieden. In drie dimensies zijn de voor- en nadelen van een ontwerp veel sneller zichtbaar.

De voordelen van 3D-ontwerpen zijn o.a.:

  • snellere goedkeuring door welstand;
  • bevordert een snellere verkoop of verhuur;
  • door ruimtelijk inzicht is een 3D gebouw of inrichting beter te visualiseren dan een 2D tekening;
  • de onderlinge communicatie over een gebouwmodel wordt verbeterd. Een 3D model is op één manier te interpreteren. 2D tekeningen kunnen verkeerd “gelezen” worden;
  • ontwerpbeslissingen kunnen met een 3D model sneller worden gemaakt dan met een 2D model. De ruimtelijke werking van een gebouw is veel inzichtelijker;
  • voorkomen faalkosten. Met 3D-ontwerpen kunnen fouten worden voorkomen die met 2D tekenen wel gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld bij aansluitingen van verschillende bouwelementen. Hierdoor worden in de uitvoering kosten bespaard.
<span>Voordelen</span> <br>3D-ontwerpen